Opłaty

Składki członkowskie:

Nieobecności na zajęciach nie są podstawą do obniżenia opłaty składki członkowskiej.

Wpłat dokonujemy do 10-tego każdego miesiąca na treningach lub na konto bankowe Klubu.

Wysokość składek ustala Zarząd Klubu dla każdej z grup indywidualnie.