Skrzat

W kategorii wiekowej Skrzat dominującą formą treningu są gry i zabawy ruchowe, ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej mające przygotować chłopców i dziewczynki do zajęć w grupie wiekowej – Żak).

Dzieci w tym wieku ze względu na szczególną specyfikę i potrzebę ruchu realizują bardzo dużo ćwiczeń koordynacyjnych i motorycznych z piłką u boku. Liczne gry i zabawy mają zachęcić młodych piłkarzy do uprawiania szeroko rozumianego Sportu. Dzieci uczą się zachowań na zajęciach i w grupie, a także poddawane są pierwszym zadaniom w rywalizacji z rówieśnikami. Na zajęciach w grupach przedszkolnych kształtujemy podstawowe zadania z techniki piłki nożnej niezbędne do przejścia na „wyższy” poziom w późniejszym procesie szkolenia.

Naszymi działaniami w tej kategorii wiekowej przygotowujemy dzieci tak, by miały niezbędną podbudowę do tego, aby mogły płynnie przejść do wyższej kategorii wiekowej jaką jest kategoria Żak.