Żak

W kategorii wiekowej Żak pojawia się zwiększone nastawienie na trening ukierunkowany – piłkarski. Dzieci w dalszym ciągu poznają zasady funkcjonowania w grupie i na zajęciach. Trening nastawiony jest w szczególności na podnoszenie umiejętności indywidualnych i rozumienia gry w piłkę nożną.

Dzieci na zajęciach poznają podstawowe zasady gry w piłkę nożną i uczą się nowych czynności ruchowych głównie z piłką. Mają możliwość rywalizowania w różnych sytuacjach. W dalszym ciągu duży nacisk położony jest na kształtowanie zdolności motorycznych z piłką przy nodze.

Większa część treningu poświęcona jest na zadaniach z piłką i rozgrywanie „małych gier”, aby dzieci mogły mieć jak najwięcej kontaktów z piłką.