Coaching Sportowy

Rodzic jest całodobowym trenerem swojego dziecka. Uczy prawidłowych postaw, kultury, dyscypliny i dobrych zachowań. Wie jak zmotywować i okazać wsparcie.